Oral Diagnoz ve Radyoloji


Oral Diagnoz ve Radyoloji

İyi ve doğru bir tedavi ancak doğru bir tanı ile mümkün olur. Ağız içi teşhis anlamına gelen ‘oral diagnoz’; diş hekimliğinde ağız içi ve ağız dışındaki tüm problemleri belirleyerek, aralarındaki ilişkiyi tespit etmek için bilimsel bilgilerin kullanılmasına ve varılan sonuçlar doğrultusunda doğru tedavilerin yapılabilmesine yardımcı olmaktadır.

İyi bir oral diagnoz, ağız dışı muayene, ağız içi muayene ve radyolojik muayene ile yapılmaktadır.

Ağız dışı muayene, ağız ve çevresindeki dokuları (yüz, çeneler, çene eklemi, dudaklar, burun, boyun, çene ucu v.s.) kapsamaktadır. Bunun yanı sıra ağız içi muayenede dişler, sistematik bir sırayla incelenmektedir. Dişeti çekilmesi, plak, diş taşı birikimi, fistül varlığı, mobilite, çürük, uyumsuz restorasyonlar, çapraşıklık, renk, sayı ve şekil bozuklukları açısından değerlendirilmektedir. Dişlerin tek tek muayenesinin ardından, hastalar kapanış ve çenelerin birbirleriyle olan ilişkileri açısından da muayene edilmektedir.

Oral diagnoz sadece diş hekimliği değil, sistemik hastalıklar açısından da çok önem taşımaktadır. Örneğin diabet, kalp hastalığı, hipertansiyon, hormonal rahatsızlıkların tümü ve bu hastalıklar ile ilgili hastanın kullandığı ilaçlar diş hekimliğinde tedavi planlamasını değiştirebilir. Ayrıca ağız içi ve ağız dışı bazı bulgular bazı sistemik hastalıkların habercisi ya da belirtisi olabilmektedir.


Diş hekimliğinde ağız içi ve ağız dışı radyografiler alınabilmektedir. Bilgisayarlı Tomografi; büyük kistler, tümörler ve çok sayıda implant uygulamasının planlandığı vakalar gibi geleneksel ağız içi ve ağız dışı görüntüleme tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan üç boyutlu bir tomografik görüntüleme tekniğidir. Diğer iki boyutlu tekniklerin aksine bu yöntemde ağız bölgesinden enine kesitler de alınabilmekte ve bu sayede dişlerin veya patolojik oluşumların çevre dokularla ilgili komşulukları 3 düzlemde de incelenebilmektedir.

Genel sağlık durumunuz genel tıp bilimlerini ilgilendiren sağlık sorunları, sürekli kullandığınız ilaçlar, alerji durumunuz diş hekiminizin kullanacağı ilaç ve müdahaleyi değiştirebilir. Bu nedenle Oral diagnoz bölümünde detaylı bir hasta hikayesi olan anamnez alınmakta ve girişimlerde hastalar tarafından verilen bu bilgiler doğrultusunda tedavi yönlendirilmektedir.

Kliniğimizde radyolojik muayene için panoramik film ve RVG kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ile hasta daha az düzeyde radyasyon almakta ve ışınlanma süresi de kısalmaktadır. Ayrıca röntgen çekilirken ‘kurşun önlük’ kullanılarak vücudun önemli organları koruma altına alınmaktadır.

Hamilelikte röntgen; radyasyon çok düşük seviyede olmasına rağmen zorunluluk olmadıkça hamilelerde röntgen çekiminden kaçınılmalıdır.