Cerrahi İşlemler


Cerrahi İşlemler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi; ağız içerisinde yer alan hem yumuşak (yanak, damak, dil, dudak, kaslar vb..) hem de sert dokularda (dişler, kemikler) gelişen kistik veya tümöral patolojilerin tedavilerin yanı sıra diş ve çene kırıkları, sürmüş ya da gömük kalmış dişlerin çıkartılması veya sürdürülmesi, protez yapımına yardımcı olmak amacıyla yapılan düzeltmeleri içeren bir anabilim dalıdır.

Çene-yüz bölgesi ağrıları, çene eklemi hastalıkları, tükürük bezi rahatsızlıkları çene-yüz deformitelerinin düzeltilmesi de çene cerrahisinin çalışma alanı içindedir. Bunlarla beraber bazı sistemik hastalıkların ağız içinde ki bulgularının teşhisi, tedavisi ve kontrolleri de yapılmaktadır.

Kliniğimizde uygulanan cerrahi işlemler

 • Dişlerin Cerrahi Olarak Tedavisi ve Çene Kemiğindeki Uygulamaları
 • Minör Cerrahi İşlemler
 • Diş Çekimi
 • Gömülü Dişlerin Çıkarılması
 • Kök Uçlarındaki Lezyonların (İltihapların) Çıkarılması
 • Çene Kist ve Tümörlerinin Operasyonları ve Rekonstrüksiyonu
 • Çene Kemiklerindeki Anormal Kemik Yapılarının Düzeltilmesi
 • İmplant Cerrahisi
 • Kemik Yetersizliğinin Olduğu Bölgelere Kemik Greftlerinin Yerleştirilerek Desteğin Sağlanması.
 • Yumuşak Doku Cerrahi İşlemleri
 • Protez Öncesi Cerrahi İşlemler
  * Dişsiz Çene Kemiklerinin Daha Uygun Protezler için Düzeltilmesi
  * Diş Etlerindeki Yetersiz Sığlıkların Arttırılabilmesi için Protez Öncesi Cerrahi
  * Protez İçin Yeterli Mesafe Sağlanabilmesi için Dişeti ve Çene Kemiği Cerrahisi
  * Yapışık Dil için Frenilum Cerrahisi


 • Dişeti Cerrahisi (Dişleri destekleyen dişetinin cerrahisi ile kemik grefti ve membranlarla desteklenmesi)
 • Acil Cerrahi
  * Çekim Sonrası Açılmış Sinüs Boşluklarının Kapatılması
  * Çene Kırıklarının Basit ve Komplike Tedavisi
 • Ağız İçi Dokulardan Biyopsi Alınması
 • Çene Eklem (TME) Problemleri ve Tedavileri
 • Sinus Lifting