Dijital Diş Hekimliği


Dijital Diş Hekimliği

Bilgisayar teknolojisi ile modern diş hekimliği biraraya gelerek dijital diş hekimliğini meydana getirmiştir. Dijital diş hekimliği, modern teknolojisi ile geleceğin anahtarı olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Gün geçtikçe globalleşen dünya ile birlikte teknoloji ve hız hayatımıza daha çok giriyor. Dolayısıyla diş hekimliği de diğer bütün meslekler gibi gün geçtikçe daha çok dijitalleşiyor. Hastalar günümüzde diş hekimlerinden daha az seansta, daha hızlı ve konforlu tedaviler bekliyorlar.

Dijital Diş Hekimliği ve CAD CAM

Günümüz diş hekimliği olanakları, her alanda gelişen teknoloji sayesinde hekim için kolaylık hastalar için de konfor sağlamaktadır. 1980’li yılların başından itibaren geliştirilen CEREC CAD/ CAM sistemler sayesinde, eskiden günlerce süren diş restorasyon tedavileri 1-2 saat gibi çok kısa bir sürede tamamlanabilir duruma gelmiştir.
CAD CAM (Computer Aidet Design-Computer Aidet Manufacturing) yani Bilgisayar Destekli Tasarım-Bilgisayar Destekli Üretim anlamına gelmektedir.. CEREC, bu iki teknik konsepti birleştiren, diş hekimliği için geliştirilmiş, bilgisayar destekli 3D tasarım ve üretim cihazıdır.

Dijital Diş Hekimliği ve Gülüş Tasarımı

Dijital diş hekimliğnin bir avantajı da estetik gülüş tasarımı yapılabilmesidir. Bu yöntemle elde edilen dişlerin olası bitmiş haline yönelik görüntüler bireyin gerçek yüz fotoğrafı ile uyumlanmakta, diş hekimi ve birey, yeni yapılacak restorasyonu bitmeden görebilme imkanına sahip olmaktadır.


Cerec Cad Cam Sistemi Nasıl Çalışır?

Ağız içi kamera ile üç boyutlu optik ölçü alınarak elde edilen görüntüler, amaca uygun bilgisayar programları vasıtası ile işlenerek arzu edilen ürünler tasarlanmaktadır. Tasarlanan ürünler mevcut bilgisayar yazılımı ile çalışan çok hassas bir mikro freze makinesine gönderilerek, zirkonyum ve porselen bloklardan inley, onley, kuron , köprüler, laminalar ve sabit protez alt yapıları üretilmektedir.

Dijital Diş hekimliğinin en büyük avantajı tedavi süresini kısaltması, tek seansta uygulamaların yapılabilmesini sağlamasıdır. Protetik diş tedavisinin olmazsa olmazı ağız içi ölçü alınırken geleneksel yöntem tamamen ortadan kaldırılamasa bile büyük oranda sistemin sunduğu ağız içi kamera ile ölçüleriniz dijital olarak alınmaktadır. Bu sistem, estetik ve biyolojik uyumluluğu yüksek materyallerin kullanım imkanını artırmıştır. CAD CAM sistemi, konvansiyonel yöntemlerle işlenmesi kolay olmayan, ancak estetik görüntüsü ve biyolojik uyumluluğu yüksek, cam seramikler, zikonyum ve porselen esaslı materyallerin ve türevlerinin diş hekimliğinde kullanımı geliştirmiş ve artırmıştır. Aynı zamanda gerek hekim gerek teknisyenden kaynaklı hataları azaltmıştır.

Yine bu sistem sayesinde İmplant tedavileri daha kusursuz yapılabilmektedir. İmplant yerleştirilmesi düşünülen ve 3 boyutlu tomografide elde edilen görüntü ile Cerec kamerasıyla alınan ağız içi görüntü bilgisayar ortamında çakıştırılarak olası restorasyon ve en ideal implant yerleştirme açısı ve derinliği elde edilir. Böylece hem implant cerrahisinde komplikasyon riski azalır, hem de implant üzerine yapılacak protez üst yapı kusursuz olarak hazırlanır. Cad Cam cihazı ile bio uyumluluğu yüksek olan zirkonyumdan veya güçlendirilmiş seramikten implant abutmentleri hazırlanabilmekte, böylelikle kişiye özel estetik ve fonksiyonel zirkonyum abutmentler elde edilebilmektedir.